part of Tromp Medical Group

Previous slide
Next slide

Servisní hotline: +420 222 560 119

Akce, kde se s námi můžete potkat

Také v tomto roce se budeme účastnit mnoha odborných sympozií. Setkat se s našimi zástupci budete moci například v březnu na XXIII. Krkonošském kurzu CT, 8. ročníku multioborové konference Mamární diagnostika nebo zářijovém XLV. Českém radiologickém kongresu v Plzni a mnoha dalších.