part of Tromp Medical Group

Previous slide
Next slide

Servisní hotline: +420 222 560 119

AURA Medical s.r.o.

Korespondeční adresa

AURA Medical s.r.o.
Libušská 8/191
142 00 Praha 4

Telefon

Tel: 244 910 200
Fax: 244 910 169
Servisní hotline:
222 560 119

Email

Datová schránka ID: yjrn8p3

Fakturační adresa

AURA Medical s.r.o.
K Verneráku 1193/4
148 00 Praha 4
IČO: 65412559
DIČ: CZ65412559

  • Firma je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44675
  • Místem zpětného odběru námi dodávaných baterií a akumulátorů dle §30 a §31a až §31r zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je adresa společnosti Libušská 8/191, 142 00 Praha 4.Více informací o zpětném odběru naleznete ZDE
  • Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Speciální servisní linka: +420 222 560 119 pro zákazníky (hotline)

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ing. Pavel Zavadil, jednatel, 244 910 200, pavel.zavadil@auramedical.cz
MUDr. Petr Koníř, jednatel, 244 910 200, petr.konir@auramedical.cz
Andrea Krejčí, jednatelka, 244 910 200, andrea.krejci@auramedical.cz

OBCHOD, RTG, CT A MR PŘÍSTROJE
Mgr. David Navrátil, 603 240 823, david.navratil@auramedical.cz
Radovan Krejčí, 603 151 522, radovan.krejci@auramedical.cz
Ing. Ondřej Matějka, 731 447 556, ondrej.matejka@auramedical.cz
Mgr. David Kyzlink, 731 608 045, david.kyzlink@auramedical.cz

OBCHOD, ULTRAZVUKOVÉ PŘÍSTROJE
Ing. Luboš Petr, vedoucí divize, 603 515 240, lubos.petr@auramedical.cz
Ing. Boris Kaleta, 604 220 684, boris.kaleta@auramedical.cz
Ing. Tomáš Vondruška, 724 963 765, tomas.vondruska@auramedical.cz
Ing. Lukáš Zhorný, 737 928 555, lukas.zhorny@auramedical.cz

OBCHOD, DIAGNOSTICKÉ MONITORY
Robert Čermák, 732 546 411, robert.cermak@auramedical.cz

PODPORA PRODEJE
Markéta Koubková, 733 677 967, marketa.koubkova@auramedical.cz
ing. Aneta Srbová, 602 398 289, aneta.srbova@auramedical.cz
Markéta Hanáková, 777 238 149, marketa.hanakova@auramedical.cz
Monika Štrosová, 604 820 013, monika.strosova@auramedical.cz
Michaela Hradecká, 775 108 895, michaela.hradecka@auramedical.cz

ODBORNÍ ZÁSTUPCI
Mgr. Václav Porod, 737 272 622, vaclav.porod@auramedical.cz
Hynek Bureš, 602 432 085, hynek.bures@auramedical.cz
Bc. Miroslav Vnouček, 733 794 756, miroslav.vnoucek@auramedical.cz

SERVIS
Bc. Jiří Jun, vedoucí servisu, 603 857 182, jiri.jun@auramedical.cz
Dominik Horáček, 737 207 087, dominik.horacek@auramedical.cz

SERVISNÍ SKUPINA CT ct@auramedical.cz
Ing. Vladimír Dukát, 603 803 270, vladimir.dukat@auramedical.cz
Roman Štefek, 734 151 980, roman.stefek@auramedical.cz
Pavel Mizera, 603 846 551, pavel.mizera@auramedical.cz
Ing. Zdeněk Kuběna, 702 151 884, zdenek.kubena@auramedical.cz
Ing. Pavel Neuschl, 732 800 024, pavel.neuschl@auramedical.cz
Tomáš Svoboda, 736 677 128, tomas.svoboda@auramedical.cz
Roman Kučera, 734 182 539, roman.kucera@auramedical.cz

SERVISNÍ SKUPINA RTG rtg@auramedical.cz
Jan Polák, 776 756 203, jan.polak@auramedical.cz
František Vondra, 604 206 340, frantisek.vondra@auramedical.cz
Tomáš Jann, 603 146 872, tomas.jann@auramedical.cz
Robert Šťastný, 737 204 478, robert.stastny@auramedical.cz
Stanislav Režňák, 604 226 999, stanislav.reznak@auramedical.cz
Lukáš Buček, 734 363 331, lukas.bucek@auramedical.cz
Ing. Jaroslav Hotovec, 603 803 274, jaroslav.hotovec@auramedical.cz
Jiří Blucha, 603 803 273, jiri.blucha@auramedical.cz
Marek Vraspír, 730 899 859, marek.vraspir@auramedical.cz
Mario Kandr, 734 583 390, mario.kandr@auramedical.cz
Ing. Pavel Oršulík, 605 046 411, pavel.orsulik@auramedical.cz
Ing. Petr Mlejnský, 734 681 604, petr.mlejnsky@auramedical.cz

SERVISNÍ SKUPINA MR mr@auramedical.cz
Ing. David Kavický, 731 175 210, david.kavicky@auramedical.cz
Ing. Lukáš Pergl, 739 374 859, lukas.pergl@auramedical.cz

SERVISNÍ SKUPINA UZ uz@auramedical.cz
Ing. Miloslav Klicpera, 603 287 890, miloslav.klicpera@auramedical.cz
Radim Štencel, 734 613 535, radim.stencel@auramedical.cz
Václav Šindelář, 604 910 823, vaclav.sindelar@auramedical.cz
Ing. Václav Maleček, 603 555 215, vaclav.malecek@auramedical.cz
Josef Prečan, 734 761 788, josef.precan@auramedical.cz
Jakub Šebek, 604 795 401, jakub.sebek@auramedical.cz

SERVISNÍ SKUPINA IT pacs@auramedical.cz
Robert Čermák, 732 546 411, robert.cermak@auramedical.cz

TEJPY A FYZIOTERAPIE
Šárka Šebková, 603 240 821, sarka.sebkova@auramedical.cz