part of Tromp Medical Group

Previous slide
Next slide

Servisní hotline: +420 222 560 119

Mamografické přístroje Planmed

Mamografie je obor, který má v České republice ve srovnání s jinými postkomunistickými zeměmi velmi vysokou úroveň. Organizace screeningu posunula mamografii stran vybavení a vzdělanosti odborníků na přední příčky nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Jistě k tomu přispěla i řada specializovaných vzdělávacích akcí a seminářů, na kterých si mohli mamodiagnostici nejen vyměňovat navzájem své zkušenosti, ale i svými přednáškami a prezentacemi sdělovat své poznatky. A navíc se na těchto akcích v minulosti vyskytla řada zahraničních přednášejících, kteří k tomu nemalou měrou přispěli.

AURA Medical se věnuje mamografii od roku 1992 a máme to štěstí, že jsme u většiny zmíněných akcí byli i jako pořadatelé. Proto nás hřeje dobrý pocit, že jsme k vysoké úrovni tohoto oboru mohli značnou měrou přispět. Vývoj mamografie ale zdaleka nekončí. Nastala doba digitalizace a i pro tuto moderní formu zobrazování máme řešení, které je na světové úrovni a navíc se nám podařilo ho přizpůsobit specifickým českým podmínkám screeningu.

Digitální mamografy finského výrobce Planmed, přístroje které jsou nejen podle mnohých nejhezčími mamografy na trhu, oplývají i řadou významných předností. Nízká dávka záření je zde optimalizována díky wolframové (W) rentgence a patentované TriFilter® technologii s kombinací rhodiové (Rh) a stříbrné (Ag) filtrace. Vysokootáčková rentgenka má navíc velmi vysokou tepelnou kapacitu, takže problém přehřívání prakticky odpadá. Automatika na bázi FlexAEC je řízena bez zásahu lidskou rukou pomocí mnoha nezávislých senzorů. To zaručuje, že každá expozice je přesně nastavena s cílem optimalizace obrazu při minimální radiační zátěži.

Moderní mamograf Clarity 3D s tomosyntézou.

Moderní mamograf Clarity 2D s možností pozdějšího upgradu na Clarity 3D s tomosyntézou.