part of Tromp Medical Group

Previous slide
Next slide

Servisní hotline: +420 222 560 119

AURA Education Centre

Žijeme v době, kdy se pokrok v medicíně rozvíjí bezprecedentním tempem. Proto společnost AURA Medical s.r.o. jako významný český dodavatel zdravotnických přístrojů a vybavení zejména high-end přístrojů pro radiodiagnostiku, s vírou, že podpora vzdělávání hraje klíčovou roli, představuje AURA Education Centre.

Technické vybavení a komfortní zázemí centra umožňuje interaktivní komunikaci v menší skupině účastníků. Pro naše stávají i budoucí zákazníky, ale i pro naše zaměstnance plánujeme akce k získání nových znalostí a dovedností. Akce s programem přizpůsobeným různorodým potřebám zdravotníků zajišťují nejen kvalifikovaní interní, ale i externí lektoři se specializacemi v tematickém oboru.

Akce

Začátkem června se v AURA Education Centre uskutečnily dva workshopy věnované CT Mozkové perfuzi a CT Vyšetření srdce.
Akce se setkaly s velkou odezvou a rádi bychom touto cestou poděkovali lektorům a účastníkům obou prvních kurzů.
Vzhledem k projevenému zájmu o prohloubení tématiky chystáme již nyní další termíny. Ty budou včas vyvěšeny na našich stránkách.

Workshop

Praktický interaktivní tréning pro lékaře

CT MOZKOVÁ PERFUZE a STROKE protokol

Postup při zpracování a hodnocení CT mozkové perfuse, intrakraniálních a extrakraniálních tepen. Účastníci budou mít k dispozici Vitrea stanice s daty vyšetření k praktickým cvičením a k následování postupů lektora v průběhu cvičení.

Program:

 1. přivítání účastníků a úvod (5 min)
 2. základy práce s Vitrea, představení CT aplikací spojených s tématem workshopu (15 min)
 3. MUDr. Petr Mašek (40 min)
  • požadavky od kliniků a volba vhodného CT protokolu
  • způsob provedení vyšetření
  • hodnocení a zpracování CT Mozkové perfuze a Stroke protokolu
  • klinické případy z praxe
  • export reportu do PACS
  • forma popisu odesílaného do NIS
 4. přestávka s občerstvením (15 min)
 5. MUDr. Mašek (50 min)
  • praktické interaktivní cvičení a rutinní zpracování CT CBP a angiografie CTAG mozkových tepen a karotid
  • tipy a triky – CBP, CTA, CT 4D DSA
  • výměna zkušeností z jednotlivých pracovišť
 6. přestávka s občerstvením (15 min)
 7. volná práce na Vitrea s možností odborné konzultace v celém rozsahu témat v rámci workshopu (30 min)
 8. závěr a ukončení workshopu (10 min) – předání účastnických certifikátů

Přihláška

Workshop

Praktický interaktivní tréning pro lékaře

CT vyšetření SRDCE – Kalciové skóre a KORONAROGRAFIE (CFA, TAVI)

Postup při zpracování a hodnocení CT vyšetření srdce. Účastníci budou mít k dispozici Vitrea stanice s daty vyšetření k praktickým cvičením a k následování postupů lektora v průběhu cvičení.

Program:

 1. přivítání účastníků a úvod (5 min)
 2. základy práce s Vitrea, představení CT aplikací spojených s tématem workshopu (15 min)
 3. MUDr. Bořivoj Korbel (30 min)
  • požadavky od kliniků a volba vhodného CT protokolu
  • způsob provedení vyšetření včetně přípravy pacienta
  • hodnocení a zpracování CT kalciového skóre a koronarografie
  • klinické případy z praxe
  • export reportu do PACS
  • forma popisu odesílaného do NIS
 4. přestávka s občerstvením (15 min)
 5. MUDr. Bořivoj Korbel (50 min)
  • praktické interaktivní cvičení a rutinní zpracování vyšetření srdce pod vedením lektora
  • tipy a triky – CFA, TAVI
  • výměna zkušeností z jednotlivých pracovišť
 6. přestávka s občerstvením (15 min)
 7. volná práce na Vitrea s možností odborné konzultace v celém rozsahu témat v rámci workshopu (30 min)
 8. závěr a ukončení workshopu (10 min) – předání účastnických certifikátů

Přihláška