part of Tromp Medical Group

Previous slide
Next slide

Servisní hotline: +420 222 560 119

CT jaké tu ještě nebylo !

Canon Aquilion ONE/INSIGHT Edition je prémiovým high-end CT přístrojem, který přináší zcela nový zobrazovací řetězec, včetně nové rentgenové trubice CoolNovus a detektoru PUREINSIGHT navrženého pro extrémní sílu 50 G generovanou při otáčení v gantry rychlostí 0,24 sekundy. Ke všem benefitům CT přístrojů z rodiny Canon Aquilion ONE, jako je například objem skenování na jednu rotaci bez posunu stolu v rozsahu 16 cm (320×0,5), nejmenšího detektorového elementu na trhu 0,5 mm, nabízí další inovace, včetně maximálního využití AI. Začleněním nového designu ovládací konzole poskytne Canon Aquilion ONE / INSIGHT Edition přidanou hodnotu prostřednictvím konzistentních výsledků a jednoduché obsluhy. Tyto funkce umožňují nemocnicím rychlou průchodnost pacientů a umožňují všem zaměstnancům pracovat ve stejné kvalitě a se stejnou jistotou. Canon Aquilion ONE/INSIGHT Edition je určen k provádění všech typů CT vyšetření od rutinních až po nejnáročnější zobrazovací postupy s perfektní kvalitou obrazu s matrixem 1024 a podporou Deep Learning Reconstruction.

INSTINX

Canon Medical představuje INSTINX, uživatelské prostředí přepracované od základů tak, aby směřovalo k co největší efektivitě a konzistenci. Vše je intuitivnější a lze se naučit rychleji než kdy dříve.
INSTINX byl navržen tak, aby vylepšil každý aspekt lékařského zobrazování, optimalizoval kroky pracovního postupu prostřednictvím automatizace a zajistil konzistentní výsledky pro všechny uživatele, přičemž měl na paměti celkovou jednoduchost ovládání CT systému.

Vestavěné kamery Canon pro pohodlí, bezpečnost a přesnost polohování

Dvě kamery jsou nainstalovány přímo v gantry tak, aby umožňovaly automatické polohování pacienta pro skenování 3D Landmark. Operátor jen jednoduše vybere část těla, kterou chce skenovat na ovládacím panelu. Automatické polohování pacienta kamerami využívá technologii k identifikaci anatomických rysů na povrchu těla. Tyto funkce umožňují systému automaticky nastavit pacienta do výchozí polohy pro skenování ve všech osách – včetně laterálního posunu (vpravo či vlevo). Tyto kamery lze také použít k potvrzení polohy pacienta na obrazovce konzole v ovladovně.

Dotykové ovládání obrazovky gantry

Na přední straně gantry jsou dva dotykové panely, které umožňují hladké nastavení pacienta a pohyb lůžka ve skenovací místnosti. Protože jsou ovládací panely navrženy s ohledem na jednoduchost a umožňují ovládání jedním dotykem, počet tlačítek je minimalizován, což umožňuje i následné snadné čištění a dezinfekci.

Automatické plánování skenování

Canon Aquilion ONE/INSIGHT Edition nabízí automatické plánování všech rutinních skenů včetně rozsahů skenování pomocí vysoce inovativní technologie detekce anatomických orientačních bodů.

3D Landmark Scan

Jako první nabízíme na trhu, 3D Landmark Scan, což je helikální sken s ultra nízkou dávkou prováděný pomocí filtru SilverBeam, ve stejné dávce jako tradiční 2D skenogramy.

Anatomical Landmark Detection (ALD)

Pomocí dat získaných prostřednictvím 3D Landmark Scan dokáže ALD přesně identifikovat anatomické struktury potřebné k provádění automatického plánování skenování pro všechna rutinní vyšetření. ALD využívá technologii k provádění anatomické analýzy a rozpoznávání každého 3D orientačního bodu a získává informace o anatomické poloze. ALD umožňuje automatické nastavení rozsahu skenování a FOV do stejné polohy předdefinované v protokolu skenování, čímž šetří čas a zároveň zajišťuje konzistentní výsledky pro všechny CT technologie. To vede k rychlejšímu pracovnímu postupu a konzistentnějším výsledkům.

AiCE

Algoritmus Advanced Intelligent Clear-IQ Engine (AiCE), který představuje posun paradigmatu v technologii rekonstrukce obrazu, využívá neuronovou síť s hlubokým učením, aby vám přinesl ostré a jasné CT zobrazení.
Algoritmus AiCE je trénován k rekonstrukci CT snímků tak, aby odpovídaly prostorovému rozlišení a nízko šumovým vlastnostem pokročilé metody modelově založené iterativní rekonstrukce (MBIR) a ukládal tyto znalosti do vrstev neuronové sítě. Aplikací těchto znalostí při rekonstrukci obrazu je AiCE mimořádně efektivní při rutinním poskytování vysokého prostorového rozlišení a nízkého šumu při CT vyšetřeních, což pomáhá zlepšit vaši diagnostickou jistotu u každého pacienta. Vše je integrováno do SUREExposure 3D, což zajišťuje automatické snížení dávky.

Precise IQ Engine (PIQE) Reconstruction 1024

Představujeme technologii rekonstrukce hlubokého učení se super rozlišením „PIQE“ navrženou tak, aby plně využila maximální rozlišení detektoru a poskytla matrixové snímky s vysokým rozlišením 1024 bez kompromisů v šumu obrazu nebo dávce, s vylepšeným prostorovým rozlišením a novou úrovní vylepšeného výkonu AI. Matice 1024 umožňuje zvětšit obrázky až na čtyřnásobek velikosti obrázku o matrici 512 bez ztráty rozlišení. PIQE je plně integrován do vyšetřovacích protokolů. Výkonná kombinace PIQE 1024 s ONE filozofií „jedna rotace jedno vyšetření“ s ultra vysokou rychlostí rotace 0,24s zajistí vysoce kvalitní koronární CTA vyšetření pro všechny vaše pacienty.

Spektrální zobrazovací systém

Systém Deep Learning Spectral CT společnosti Canon Medical byl navržen tak, aby posunul vaše zobrazovací schopnosti na zcela novou úroveň. Nejen, že využívá výhody rychlého přepínání kV s modulací mA specifickou pro pacienta, ale kombinuje je s rekonstrukcí Deep Learning, která poskytuje nejlepší separaci energie pro spektrální snímky s nízkým šumem. Jeho plně integrovaný do workflow, snadno se používá a lze jej pohodlně začlenit do vašich rutinních protokolů.

Canon Aquilion ONE / INSIGHT Edition s Deep Learning Spectral automaticky rekonstruuje monochromatické obrazy, materiálově specifické rekonstrukce a jódové mapy. Snímky jsou odesílány přímo do vaší prohlížecí stanice a díky široké škále nových aplikací Vitrea můžete dále analyzovat a kvantifikovat komplexní spektrální data.

FOV 500 mm
až 16 cm ONE scan 200 cm rozsah skenování
DL Spectral CT
reálná modulace mA dle habitu pacienta

Filtr SilverBeam

Canon Aquilion ONE / INSIGHT Edition je vybaven filtrem SilverBeam, což je filtr pro tvarování paprsku, který využívá vlastnosti stříbra zeslabujícího fotony k selektivnímu odstranění nízkoenergetických fotonů z polychromatického rentgenového svazku, takže energetické spektrum je optimalizované pro vysoce kontrastní CT aplikace. SilverBeam, navržený pro práci v kombinaci s algoritmem AiCE, poskytuje vysoce kvalitní, nízko šumové snímky ideální pro provádění vyšetření CT screeningu rakoviny plic, a to při dávce záření blížící se typickému rentgenovému vyšetření hrudníku.

Redukce kovových artefaktů SEMAR

Technologie SEMAR (Single Energy Metal Artifact Reduction) využívá sofistikovaný rekonstrukční algoritmus k redukci artefaktů způsobených kovem a zároveň zlepšuje vizualizaci implantátu, jeho podpůrné kosti a přilehlých měkkých tkání pro přesné zobrazení. SEMAR lze použít při rutinních skenech s nízkou dávkou a při kombinaci s algoritmem AiCE poskytuje nejlepší možnou kvalitu obrazu bez nutnosti speciálního skenovacího postupu nebo dodatečného vystavení radiaci.

CT kardio vyšetření

Canon Aquilion ONE/INSIGHT Edition poskytuje robustní systém pro skenování srdce s plně automatickým softwarem pro skenování i rekonstrukci a nejlepším časovým rozlišením v celém objemu vyšetření (iso – fázický sken) s řadou nástrojů pro optimalizaci dávky záření a množství podávané kontrastní látky.

Všechna vyšetření srdce lze provádět bez pohybu stolu, jelikož se srdce snadno vejde do objemu 16 cm. Pro prospektivní skenování může být skenována jen část srdečního cyklu, výsledkem je sken s nízkou dávkou. Pro skenování dynamiky srdce – funkční analýzu – stačí naskenovat pouze jeden úplný srdeční tep. Vzhledem k tomu, že se stůl nepohybuje, skenování je velmi flexibilní. V případě arytmické srdeční frekvence je možné jednoduše počkat na nejlepší tep a v případě potřeby okamžitě zahájit expozici. S funkcí Real Time Beat Control (RTBC) systém neustále monitoruje srdeční tep pacienta a na poslední chvíli automaticky rozhoduje o tom, jaké jsou nejlepší podmínky skenování pro každého konkrétního pacienta. Takže na základě srdeční frekvence RTBC nejen definuje nejlepší fázi pro skenování (systolickou nebo diastolickou), ale také specifikuje nejlepší okamžik v rámci definované fáze.

CT Zobrazení celo mozkové perfuze a mozkových tepen

Pro vyšetření pacientů s podezřením na akutní mozkovou příhodu nabízí Canon Aquilion ONE/INSIGHT Edition perfuzní vyšetření mozku. Během dynamického objemového skenování bez posunu stolu, jehož provedení zabere pouhou jednu minutu a s minimálním množstvím podané kontrastní látky, získáte celo mozkové perfuzní mapy. S daty získanými pro rekonstrukci ve 4D formátu, je výsledkem rychlá, automatická rekonstrukce barevných perfuzních map ve 3 rovinách s možností kvantitativní analýzy, automatické kalkulace a zobrazení core a penumbry ve 2D CT, ale i ve 3D VRT obraze. Současně je provedeno automatické odečtení kostí (CT DSA), pro snadné hodnocení mozkových tepen v MPR s možností dynamického 4D zobrazení průtoku podané kontrastní látky na časové ose vyšetření, a to jak v MPR, ve 3D VRT tak i ve 4D VRT.

Efektivní design s hybridním pohonem pro nižší náklady

Vzhledem k tomu, že Canon Aquilion ONE/INSIGHT Edition je navržen pro instalační prostor pouhých 20 m², lze jej snadno nainstalovat do většiny stávajících místností CT, čímž se vyhnete nákladným renovacím. Navíc menší využití jódového kontrastu díky běžnému zobrazování s nižším kV a snížená spotřeba energie s adaptivním řízením spotřeby snižuje provozní náklady CT. Pro minimalizaci spotřeby energie a snížení uhlíkové stopy přeměňuje hybridní pohon energii během zpomalování gantry a vyrábí elektřinu, která je recyklována k pohonu komponent CT systému.

Více o CT Canon Aquilion ONE/INSIGHT Edition zde.

Máte zájem o bližší informace nebo představení přístroje? Kontaktujte nás na tel. 244 910 200 nebo nám zanechte Váš kontakt a brzo se Vám ozveme.

Kontaktní formulář